Testimonis

Ciutadania i professionals han volgut explicar la seva experiència amb el sistema de salut, que mostra en primera persona que La Salut #NoEraAixò

Toni Barbarà, Marea Blanca

Meritxell Sánchez Amat, Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP)

Marc Escarrabill, Aliança pobresa energètica

Carmen Herranz, CAP Casanova

Clàudia del Santo, La Capçalera

Pilar Nogués i Esther Segués, Sindicat SAD

Míriam Suárez, Sindicat Las Kellys

Marga, mare d’una persona afectada per les llistes d’espera

Ana, pateix fibromiàlgia i fatiga crònica

Antonio Lopez, Marea Blanca

Rut, Tamara i Eva, Sindicat SAD

Guillermo Sequera, Associació Llatinoamericana de Medicina Social i Salut Col·lectiva (ALAMES)