L’atenció primària és essencial per garantir el dret a la salut. #25AtencióPrimàriaJa
15/06/2022
Aquest any tornem a demanar que es destini com a mínim el 25% del pressupost de Salut a l’atenció primària a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023.

El Govern de Catalunya fa dotze anys que desatén les recomanacions de l’OMS i Relators de NNUU que insten als Estats a reforçar l’atenció primària, peça central del sistema sanitari. Tot i això, als pressupostos actuals el Govern només va preveure per a l’atenció primària un 17% del pressupost sanitari, sense desglossar les partides incloses en aquest pressupost.

Aquest 25% és un primer objectiu, volem que es garanteixi un augment progressiu del pressupost per a donar resposta a les necessitats de salut de la població i que es reconegui la importància de l’atenció primària a través de l’augment de recursos materials i professionals.

Suma’t a la campanya, signa el manifest i comparteix!

#25AtencioPrimàriaJa

Manifest

La salut s’ha convertit en una de les principals preocupacions de la població. En aquest sentit, l’atenció primària representa la porta d’accés al dret a la salut per a la majoria de la població, especialment de les persones i els col·lectius en situació de major vulnerabilitat. L’increment de les necessitats sanitàries de la població no s’han vist acompanyades de mesures eficaces ni d’un augment suficient de la inversió per reforçar l’atenció primària: al contrari, l’atenció primària ha estat la gran perjudicada de la manca d’inversió en l’última dècada.

La feblesade l’atenció primària s’ha fet encara més evident durant la pandèmia. Hi ha hagut una discriminació indirecta en l’atenció sanitària de la població, en particular de les malalties no covid-19 com les persones que pateixen malalties cròniques o que tenen una major dependència del sistema (gent gran, malalts mentals, persones migrants o amb malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres). El resultat han estat els retards i les deficiències en els diagnòstics i l’augment de les llistes d’espera, que incrementen el risc d’empitjorament de l’estat de salut de les persones. L’atenció primària és fonamental per prevenir i promoure la salut, ja que permet realitzar diagnòstics de manera precoç per a detectar problemes de salut abans que s’agreugin.

Malgrat l’abandonament, l’atenció primàriasobreviu gràcies als seus professionals. La seva situació de sobrecàrrega laboral i precarietat ja era crònica abans de la pandèmia. En aquests moments el personal sanitari es troba exhaust, i la crisi sanitària posa en risc la seva salut física i mental. Els alts nivells d’ansietat i frustració han incrementat l’abandonament laboral, un efecte molt perillós en un sistema infradotati amb dificultat per trobar nou personal. Els discursos i aplaudiments d’agraïment al personal sanitari durant els moments més crítics de la pandèmias’han de traduir en mesures concretes per ampliar les plantilles i millorar-ne les condicions laborals, que redundin en un millor accés al dret a la salut i qualitat de l’atenció sanitària.

Fa dotze anys que l’OMS i Relators de l’ONU insten els Estats a reforçar l’atenció primària destinant almenys el 25% del pressupost sanitari. L’OMS estima que l’atenció primària pot satisfer més del 70% de les necessitats de salut de les persones al llarg de la seva vida. Malgrat això, la proposta de pressupostos del Govern per al 2022 preveu destinar nomésel 17%,sense desglossar suficientment quines partides són incloses en aquest àmbit. Dels 11.215 milions d’euros destinats a Salut, 1.885 estan previstos per l’atenció primària. Aquesta xifra representa un augment respecte l’any anterior de 323 milions, però resulta del tot insuficient per cobrir les necessitats de personal i de recursos que garanteixin l’accés universal del dret a la salut de la ciutadania. L’atenció primària és el puntal de la salut i del benestar social i, per tant, cal que es reflecteixi en els pressupostos.

Cal rescatar l’atenció primària de la situació de col·lapse ambun major augment pressupostarique serveixi per desplegar mesures ràpides i eficaces. A més, cal establir indicadors d’avaluació de les seves necessitats per taldeterminar la distribució dels recursos, i cal transparència de quines partides i segons quins criteris són incloses en el seu pressupost. Per tant, destinar el 25% ha de ser un primer pas per a l’augment progressiu i d’acordamb les necessitats sanitàries de la població.Els sistemes de salut basats en una atenció primària forta garanteixen nivells de salut més alts a la població, són més equitatius i eficients en l’ús de recursos, i disminueixen les desigualtats i la mortalitat.

Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i els diferents grups parlamentaris que en la negociació dels pressupostos del 2022 s’augmenti el pressupost destinata l’atenció primària fins a arribar al 25% del pressupost sanitari. La pandèmia ha de servir com a punt d’inflexió per repensar el sistema sanitari públic i enfortir l’accés al dret a la salut. Són moltes les dificultats i els reptes socials i econòmics a conseqüència de la pandèmia, però la millor sortida d’aquesta crisi és la protecció i el respecte dels drets humans de forma indivisible i universal. L’enfortiment de l’atenció primària és essencial per garantir el dret a la salut i la resistència del sistema sanitari davant les noves necessitats i amenaces.

PER A ADHESIONS, empleneu aquest formulari: https://forms.gle/yog9JuSNTuzvPYWk6

Selecció oficial de la Mostra Salut, Drets, Acció

Selecció oficial de la Mostra Salut, Drets, Acció

The Gig is Up, Le château en santé i Housing against everyone formen la selecció oficial de la mostra d’enguany, que posa la mirada en les causes del malestar que pateixen les persones arreu del món i que ens impedeixen gaudir amb plenitud del Dret a la Salut. Reserva la teva entrada gratuïta.